Chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư khoảng 256,377 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư.Ảnh minh họa.


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4504/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Minh Tâm, Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được chấp thuận nhà đầu tư của dự án. Công ty TNHH một thành viên số 0102743068 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 6/5/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/11/2020 (nhà đầu tư).

Quy mô Dự án xây dựng mới đường dây 500kV Thanh Hóa - Rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh, 2 mạch dài khoảng 5km, từ cột cổng 500kV Thanh Hóa đến vị trí đấu nối trong khoảng trụ T301 - 302 trên tuyến đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan (mạch 2) hiện hữu.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256.377 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu khoảng 77.377 triệu đồng (chiếm 30% tổng mức đầu tư); vốn vay thương mại khoảng 179.000 triệu đồng (chiếm 70% tổng mức đầu tư). Dự kiến hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian 6 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhiền đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023, Dự án có mục tiêu đấu nối tạm TBA 500kV Thanh Hóa, đảm bảo cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ; Tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và khu vực.

Trách nhiệm của nhà đầu tư (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia): Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu tính toán tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hiệu quả đầu tư dự án; hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành đơn vị liên quan để tổ chức triển khai lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định; trong đó phải rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư dự án đúng định mức kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định hiện hành.

Hoài Thanh
 
Theo KT&ĐU

Link gốc: https://kinhtedouong.vn/chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-duong-day-500kv-thanh-hoa--re-nho-quan--ha-tinh-98388.html
Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài chính - Ngân hàng

Đầu tư - Đấu thầu

Bất động sản

Tiêu dùng - Dư luận

Doanh Nghiệp -Doanh nhân