Hà Tĩnh: Thanh tra các sở, ngành thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong tháng 10/2023, công tác thanh tra, kiểm tra tại các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện đúng theo tiến độ, kế hoạch đã phê duyệt và đột xuất. Trong đó đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của các ngành, những lĩnh vực còn nhiều tồn tại, vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Hà Tĩnh: Phát hiện sai phạm hơn 11 tỷ đồng

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm đối với nhiệm vụ chuyển đổi số. Ảnh: H.A

Trong tháng, Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư đã thực hiện 1 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đấu thầu và quy định pháp luật có liên quan. Qua kiểm tra, phát hiện sai sót và đã xử phạt vi phạm hành chính 5 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 228,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 1 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022 tại Chi cục Thủy sản. Qua thanh tra, phát hiện sai sót và đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước là 3,6 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 2 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và công tác quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước tại UBND thị xã Kỳ Anh. Qua thanh tra, phát hiện sai sót và đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 8.143 triệu đồng, xử lý khác trên 643 triệu đồng.

Đối với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 10/2023 cũng đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất đối các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông) và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, phát hiện một số trường hợp có hành vi vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 4 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 35 triệu đồng.
Xuân Thống
Theo thanhtra.com.vn

Link gốc: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/thanh-tra-cac-so-nganh-thuc-hien-6-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-216827.html
Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chính trị

Môi trường

Giao thông

Phóng sự - Ký sự