Hàng loạt tài xế Grabbike đình công

Hàng trăm tài xế GrabBike tắt ứng dụng từ sáng đến chiều 7/12 để phản đối mức khấu trừ mỗi chuyến xe vừa tăng từ 20% lên hơn 27,2%. Phần lớn tài xế đều cho rằng mức thu này quá cao và lo thu nhập thực nhận giảm mạnh trong bối cảnh cuộc sống ngày càng khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh.