Cảnh báo các thông tin sai lệch tác động đến trẻ nhỏ

Với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 1/3 dân số, thanh thiếu niên là đối tượng trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chúng tác động, hướng lái tư tưởng hòng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, sẵn sàng xét đoán quá khứ và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta bằng những “hệ thống” thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch.