Hà Tĩnh: Tham mưu trái quy định pháp luật để giúp doanh nghiệp thuê đất, nhiều cơ quan bị “tuýt còi”

Do tham mưu trái quy định pháp luật để giúp doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã "tuýt còi", yêu cầu kiểm điểm nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trạm trộn bê tông nhựa tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Trước đó, doanh nghiệp Công ty CP 484 (trụ sở chính phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh cũng như các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đề xuất gia hạn thời gian thuê đất Dự án đầu tư Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của các Sở, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án nêu trên. Lý do, dự án trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm ngoài cụm công nghiệp, gần khu dân cư, không phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, ngoài việc không đồng ý gia hạn thời gian cho thuê đất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã “tuýt còi” nhiều đơn vị liên quan khi tham mưu trái quy định pháp luật để giúp doanh nghiệp thuê đất. Cụ thể,  yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất, gia hạn thời gian cho thuê đất Dự án nêu trên.


Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Lý do các Sở và Văn phòng bị yêu cầu kiểm điểm là do việc tham mưu cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất chưa phù hợp quy định của pháp luật và không có chính kiến rõ ràng. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các Sở và Văn phòng hoàn thành việc kiểm điểm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021.

Liên quan đến Dự án đầu tư Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục trả lại đất và thực hiện việc di dời tài sản của Công ty ra khỏi diện tích đất đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê tại Quyết định số 4782/QĐ-UBND tháng 12/2015 ngay trong tháng 3/2021.

Tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh trong việc thực hiện nội dung nêu trên. Báo cáo kết quả về UBND Tỉnh trước ngày 15/4/2021.

Nếu trường hợp Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tiếp tục có nhu cầu đầu tư trên địa bàn; giao các Sở có tên trên, UBND thị xã Hồng Lĩnh, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh hướng dẫn công ty về hồ sơ, thủ tục đầu tư, đất đai theo đúng quy định của pháp luật, giới thiệu vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã và đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

    Ngọc Tuấn

Theo Tài chính & Doanh nghiệp
Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài chính - Ngân hàng

Đầu tư - Đấu thầu

Bất động sản

Tiêu dùng - Dư luận

Doanh Nghiệp -Doanh nhân