Chân dung tân Chủ tịch và có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Đỗ Minh Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh và các ông Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng làm PCT UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Chiều 6/12, sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng, chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Quyền và Phạm Đăng Quyền, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu bổ sung 3 chức danh trên.

Kết quả, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, các ông Lê Đức Giang, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Minh Tuấn (SN 1972), quê quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Ông Tuấn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Đức Giang (SN 1973), quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Ông Giang là Tiến sĩ Thủy sinh vật, Cử nhân Chính trị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng kinh qua các chức vụ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT. Ông Giang là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII và XIX.

Ông Đầu Thanh Tùng (SN 1968), quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Ông Tùng là Bác sĩ Đa khoa, Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị và hiện Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII và XIX.


Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tùng từng kinh qua các chức vụ, Chánh Văn phòng sở Nội vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch. Ngoài 3 nhân sự vừa được bầu, còn có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông Nguyễn Văn Thi và Mai Xuân Liêm.

Theo nguoiduatin.vn


Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-tan-chu-tich-va-co-2-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-a498884.html
Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chính trị

Môi trường

Giao thông

Phóng sự - Ký sự