Theo đề án, sẽ di dời khoảng hơn 4.200 hộ dân thuộc khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được thực hiện trong giai đoạn 2019-2021. Kinh phí di dời dân cư, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỷ đồng. Ngoài ra, còn cần khoảng 1.362 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới với quy mô 73ha tại phường Hương Sơ, TP Huế để phục vụ tái định cư trước khi di dời dân cư đến nơi ở mới như điện, đường, các thiết chế y tế, văn hóa, giáo dục.

Sẽ di dời hơn 4 nghìn hộ dân tại khu vực I Kinh thành Huế. 

Cụ thể, Thừa Thiên-Huế dự tính chia làm 2 giai đoạn di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Giai đoạn 1, thực hiện từ năm 2019 - 2021, tập trung di dời phạm vi di tích thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ với khoảng 2.938 hộ dân. Giai đoạn 2, thực hiện từ năm 2022 - 2025, tiếp tục di dời các hộ dân tại các di tích còn lại gồm: Hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám và Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ thuộc 4 phường nội thành TP Huế và di tích Trấn Bình Đài, với khoảng 1.263 hộ dân.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đây là một dự án lớn nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử và bảo tồn các giá trị văn hóa do tiền nhân để lại cũng như đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Đồng thời, phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương, ổn định và nâng cao đời sống của hàng nghìn người dân sinh sống trong các khu vực di tích. 

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu UBND thành phố Huế và các sở ngành liên quan tập trung rà soát và nghiên cứu cụ thể trong từng giai đoạn thực hiện, nhất là đề xuất nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Bên cạnh đó, thành phố Huế và các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện việc di dời.

Nhiều năm qua, Di tích Kinh thành Huế ngoài việc bị xuống cấp theo thời gian do những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, còn bị tác động, làm hư hại bởi yếu tố con người do chiến tranh và quá trình hình thành các khu vực dân cư sống trên thượng thành, trong khu vực di tích.

Đặc biệt, trong khu vực I di tích Kinh thành Huế hiện có rất đông người dân sinh sống do di dân từ vùng nông thôn vào thành thị, di dân do chiến tranh trong giai đoạn 1945 -1975 và gia tăng dân số tự nhiên. Điều này khiến cho di tích đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Để trả lại mặt bằng cho di tích, trong những năm vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang từng bước di dời dân cư để trả lại mặt bằng, nguyên trạng cho khu vực di tích Kinh thành Huế.