Khẩn trương hoàn tất các thủ tục khai thác quặng bô xít

Để bảo đảm nguyên liệu cho hoạt động của Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk R’lấp), việc giải phóng mặt bằng tại các khai trường khai thác quặng bô xít cũng như bố trí tái định cư đang được địa phương, các ngành khẩn trương triển khai.

Tăng tốc tại các khai trường

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng tại các khai trường khai thác quặng bô xít đang được các ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.


Tại Khai trường 4-6, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 15,6ha


Tại Khai trường năm thứ 4-6 (phần diện tích trong ranh), từ ngày 1-17/5/2023 đã vận động được 2 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 2 ha. Lũy kế diện tích bàn giao đến thời điểm hiện tại là 15,6 ha/30ha.

Đối với trường hợp các hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư chưa bàn giao mặt bằng, huyện Đắk R’lấp đã rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý, xây dựng dự thảo phương án cưỡng chế.

Đối với các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất, huyện Đắk R’lấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động lần cuối. Địa phương thực hiện rà soát tổng thể hồ sơ, thủ tục, tính pháp lý, bảo đảm đủ điều kiện cho việc bảo vệ thi công.

Với trường hợp đủ điều kiện tái định cư chưa bàn giao mặt bằng, huyện đã chủ động thực hiện vận động, thuyết phục các hộ dân. Tuy nhiên, do chưa giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân nên công tác vận động tương đối khó khăn.

Hiện nay, các đơn vị chuyên môn đang tích cực phối hợp xác minh, trả lời kiến nghị của người dân cũng như tăng cường công tác vận động, thuyết phục.

Tại Khai trường năm thứ 7-8, địa phương đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc. Hiện nay, tại địa bàn xã Nghĩa Thắng đã hoàn thành việc kiểm đếm của 97/97 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi khoảng 81,9 ha. Địa bàn xã Đắk Wer đã kiểm đếm được 112/129 hộ, với diện tích thu hồi khoảng 91/97 ha.

Về việc xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, công trình và các vấn đề khác có liên quan cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án được địa phương khẩn trương triển khai.

UBND các xã đã ban hành giấy xác nhận của 26/33 hộ tại xã Nghĩa Thắng và 42/42 hộ tại xã Đắk Wer thuộc Trục số 1. Hiện nay, UBND huyện đang đôn đốc các xã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh giấy xác nhận để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Huyện đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hỗ trợ UBND xã Nghĩa Thắng triển khai thực hiện việc xác nhận của Trục số 2 và số 3 đối với 55 hộ dân, diện tích thu hồi khoảng 48ha. Qua đó góp phần bảo đảm đẩy nhanh tiến độ dự án…

Địa phương đang đề xuất các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với Khai trường năm thứ 7 đến năm thứ 8. Từ đó làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, ban hành dự thảo phương án để lấy ý kiến người dân.

Xúc tiến các khu tái định cư

Về việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư cũng được xúc tiến đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, đối với 2 khu ngoài ranh, đến nay đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Đó là: Khu tái định cư thôn 13, xã Đắk Wer và Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng (Khu số 2).


Hiện đã có 2/6 khu tái định cư hoàn tất việc giải phóng mặt bằng

Mới đây, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Ngay sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết thông qua, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt.

Đối với 4 khu đã có quy hoạch chi tiết đang được địa phương triển khai hoàn thiện các bước thủ tục liên quan. Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Từ đó lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Xây dựng thẩm định.

Riêng Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng (Khu số 1), chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời đề nghị Công an tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

UBND huyện đang tích cực chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy phép môi trường đối với 6 khu tái định cư, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.
Theo baodaknong.vn
Link gốc: https://baodaknong.vn/khan-truong-hoan-tat-cac-thu-tuc-khai-thac-quang-bo-xit-149438.html
Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài chính - Ngân hàng

Đầu tư - Đấu thầu

Bất động sản

Tiêu dùng - Dư luận

Doanh Nghiệp -Doanh nhân