KINH TẾ  »  DOANH NGHIỆP -DOANH NHÂN  »

Hà Tĩnh thu thập dữ liệu xây dựng đề án OCOP

Sau khi giao các sở, ngành, địa phương điều tra, khảo sát, ngày mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có kết quả thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

16-16-21_img_3268
Cam Bù là một trong những thực phẩm đăng ký tham gia “Mỗi xã một sản phẩm”

Cụ thể, toàn tỉnh có 74 sản phẩm có thế mạnh, thuộc 5 nhóm sản phẩm. Trong đó, nhóm thực phẩm có 48 sản phẩm (chiếm 64,86%); nhóm đồ uống 10 sản phẩm (13,51%); nhóm thảo dược 6 sản phẩm (8,11%); nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 8 sản phẩm (10,81%) và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn 2 sản phẩm (2,71%). Trong số các sản phẩm trên có 14 sản phẩm đã đăng ký công bố chất lượng; 26 sản phẩm có đăng ký sở hữu trí tuệ.Tổng doanh thu trung bình của các sản phẩm đạt hơn 1.377 tỷ đồng/năm (năm 2014 hơn 1.255 tỷ, 2015 hơn 1.402 tỷ đồng và năm 2016 là 1.472,5 tỷ); thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm là trong và ngoài tỉnh.

Về chủ thể sản xuất, có 89 tổ chức đang sản xuất các sản phẩm ở địa phương. Trong đó, 18 hộ gia đình, 14 doanh nghiệp, 5 làng nghề, 1 hiệp hội, 31 HTX, 20 tổ hợp tác đại diện cho các hộ sản xuất - kinh doanh...

N. THẮNG – T.NGA
Theo Nông nghiệp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC