Nghệ An thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành, thị tuyên truyền người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt.


Ngày 4/1, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; thường xuyên cập nhật danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở này còn được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ của Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 630 và Kế hoạch số 771 của UBND tỉnh.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên rà soát, triển khai kịp thời các giải pháp để tổng hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đột xuất (ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...). Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc xác minh thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Lâu nay, người dân vẫn nhận tiền mặt khi được chi trả chế độ chính sách. Ảnh tư liệu


UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành thực hiện thanh quyết toán các chế độ chính sách an sinh xã hội phù hợp với chuyển đổi số và chi trả không dùng tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ an sinh xã hội qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước và của Bộ Tài chính, hoàn thành trong quý I năm 2023.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng như đảm bảo việc trao đổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chính sách. Còn Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chi trả cho đối tượng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thống nhất nội dung, phương pháp, cách làm, cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trước mắt, hoàn thành việc cấp tài khoản cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, phường, thị trấn trước ngày 15/3/2023. Chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng trợ cấp an sinh xã hội nhận tiền qua thẻ.

UBND tỉnh còn giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai phần mềm quản lý công dân thuộc diện được hỗ trợ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phù hợp với tình hình của tỉnh và chỉ đạo của Bộ Công an. Hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan để hỗ trợ thực thi chính sách về an sinh xã hội. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để phục vụ công tác mở tài khoản chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với công an cấp huyện; chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn thực hiện cấp tài khoản an sinh xã hội miễn phí cho 100% hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, phường, thị trấn còn lại. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cập nhật cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ của Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 771 của UBND tỉnh. Quán triệt tuyên truyền người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

Tiến Hùng
Theo Báo Nghệ An

Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Bản tin công nghệ

Sản phẩm số

Viễn thông

Phần mềm - Thủ thuật