Nhiều doanh nghiệp đấu giá cả chục năm vẫn còn nợ tiền sử dụng đất

Nhiều mặt bằng quy hoạch (MBQH) tại TP Thanh Hóa sau cả chục năm triển khai đến nay người dân chưa được cấp GCNQSDĐ, do doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

13 năm trúng đấu giá vẫn nợ tiền sử dụng đất

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), có 9 dự án MBQH còn nhiều vướng mắc, chưa cấp được GCNQSDĐ cho người dân do doanh nghiệp trúng đấu giá chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Một trong số đó là dự án MBQH số 2349/UBND-QLĐT phường Quảng Hưng (Thanh Hóa), Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà là đơn vị trúng đấu giá QSDĐ 190 lô đất (diện tích 20.224,82m2), tổng số tiền SDĐ phải nộp là hơn 53,3 tỷ đồng.


Một trong số các MBQH tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa đang gặp vướng mắc


Năm 2015, công ty đã nộp 28 tỷ đồng và đã được cấp GCN tổng với 104 lô đất. Năm 2017, công ty nộp thêm 15,6 tỷ đồng và còn nợ tiền SDĐ hơn 9,7 tỷ đồng. Do chậm nộp tiền SDĐ, tháng 11/2017, UBND thành phố đã ban hành quyết định giảm trừ 25 lô đất, tương ứng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp còn nợ hơn 3,7 tỷ đồng và còn 61 lô đất chưa được cấp GCNQSDĐ tổng.

Tháng 12/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn thống nhất cho công ty nộp số tiền còn lại vào ngân sách Nhà nước (NSNN) trước 31/12/2017 nhưng công ty mới nộp thêm được 1,8 tỷ đồng, còn nợ hơn 1,9 tỷ đồng. Năm 2018, công ty đã tự nộp số tiền hơn 8 tỷ đồng vào NSNN. Tổng cộng số tiền công ty đã nộp hơn 53,5 tỷ đồng (thừa 6,1 tỷ đồng do nộp cả số tiền SDĐ của 25 lô đã giảm trừ). Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn 100% lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ.

Nguyên nhân là do còn nợ tiền chậm nộp tiền SDĐ; nợ tiền thuế SDĐ phi nông nghiệp và tiền chậm nộp tiền thuế SDĐ phi nông nghiệp; đối với 25 lô đất đã giảm trừ, công ty đã tự nộp tiền SDĐ và đã chuyển nhượng hoặc hợp đồng góp vốn cho hộ gia đình, cá nhân; đối với 61 lô đất chưa được cấp GCNQSDĐ tổng tại thời điểm năm 2017 do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; doanh nghiệp đang bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng.

Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà cũng là đơn vị trúng đấu giá của các MBQH 08/UBND-CN phường Nam Ngạn từ năm 2009 với tổng số 296 lô đất (diện tích 30.570,44m2), tổng số tiền SDĐ phải nộp ngân sách là hơn 62 tỷ đồng. Đến nay, đã có 296 lô đất đã được cấp GCNQSDĐ tổng; 102 lô thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo có chỉ giới đường đỏ 32m và các tuyến đường có chỉ giới đường đỏ 20,5m phải xây dựng nhà thô nhưng công ty chưa xây dựng nhà thô đối với 63 lô đất; 19 lô đất các hộ dân đã xây dựng nhà ở nhưng không đúng thiết kế đô thị được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo chưa đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ những lô đất này cho hộ dân.

Tại MBQH 1279/UBND-QLĐT phường Quảng Hưng, Công ty CP Công nghiệp Tự Cường là đơn vị trúng đấu giá QSDĐ năm 2009 với 154 lô đất, diện tích 21.979,8m2, số tiền phải nộp về ngân sách hơn 48,3 tỷ đồng. Sau 13 năm trúng đấu giá, MBQH này đã có 112 lô đất đã được cấp GCNQSDĐ tổng nhưng đơn vị còn nợ hơn 26,7 tỷ đồng tiền SDĐ, tiền chậm nộp và nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế; 26 lô đất chưa được bàn giao và cấp GCNQSDĐ tổng do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 16 lô đất bị giảm trừ do nợ tiền SDĐ; chưa thực hiện xây thô nhà ở theo thiết kế đô thị được duyệt, trong đó có 21 lô đất mặt đường Lê Niệm.

Tại MBQH 11808/QĐ-UBND, đơn vị trúng đấu giá QSDĐ là Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thanh Minh với 69 lô đất (diện tích 5.440,4m2), tiền SDĐ phải nộp là hơn 22,9 tỷ đồng. Đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ cho toàn bộ 69 lô đất. Song đến thời điểm hiện tại đơn vị vẫn còn chưa hoàn chỉnh thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ do liên quan đến vướng mắc: Phải xây dựng nhà thô theo thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đô thị được phê duyệt; đơn vị đang thế chấp GCN tại ngân hàng...

Tương tự, tại phường Đông Hải có 3 MBQH, gồm: MBQH số 934/UBND-QLĐT ngày 5-6-2008 của Công ty CP Luyện kim Thanh Hóa (nay là Tổng Công ty CP Việt Thanh VNC); MBQH số 2107/UBND-QLĐT ngày 6-12-2010 (điều chỉnh từ MBQH số 33/XD-UB) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Bắc Nam; MBQH số 4704/UBND-QLĐT ngày 12-9-2011 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Quý Quyền.

Tại phường Phú Sơn, có MBQH số 6804/QĐ-UBND ngày 10-9-2013 (điều chỉnh từ MBQH số 2000/UBND-QLĐT), 2 đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đông Bắc và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Bắc Nam.

Tại phường Đông Vệ, MBQH số 1078/UBND-QLĐT ngày 30-6-2010 của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thanh Minh. Tại phường Nam Ngạn, có MBQH số 08/UB-CN ngày 13-11-2007 của Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà.

Doanh nghiệp trúng thầu năng lực kém

Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến vướng mắc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân là do nhiều đơn vị trúng đấu giá QSDĐ còn nợ đọng nghĩa vụ tài chính, chưa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, xây thô theo thiết kế đô thị. Có những đơn vị đã được cấp GCNQSDĐ theo tiến độ nộp tiền song GCN tổng đã mang cầm cố ngân hàng, năng lực tài chính của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên không thể hoàn chỉnh thủ tục mua bán cho các hộ dân mua đất. Có những vị trí theo thiết kế đô thị được phê duyệt phải xây thô nhà ở, tuy nhiên, các đơn vị trúng đấu giá vẫn chưa thực hiện hoặc để cho các hộ dân mua đất tự xây dựng.

Thống kê sơ bộ, hiện có khoảng gần 200 lô đất mà các hộ dân tự xây dựng nhà ở, đơn cử như MBQH 08 phường Nam Ngạn có 39 lô đã tự xây dựng nhà ở, trong đó có 19 lô xây dựng không đúng quy định; MBQH 4704 phường Đông Hải đã có 30 lô do các hộ dân tự xây nhà ở... Đối với các trường hợp này, UBND TP Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra cụ thể, nếu đủ điều kiện theo quy hoạch thì yêu cầu công ty làm các thủ tục theo quy định để đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân đã nhận chuyển nhượng.

Sau khi rà soát các dự án trên, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các đơn vị, doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình có liên quan ở 9 MBQH với tổng số 980 lô đất, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, UBND thành phố sẽ chuyển hồ sơ liên quan đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, dù đã quá thời hạn 30/6 theo thông báo của UBND TP Thanh Hóa, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn không thể hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình có liên quan ở 9 MBQH với tổng số 980 lô đất.

Lương Diễn

Theo http://antt.nguoiduatin.vn


Từ khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài chính - Ngân hàng

Đầu tư - Đấu thầu

Bất động sản

Tiêu dùng - Dư luận

Doanh Nghiệp -Doanh nhân