PHÁP LUẬT  »  ĐIỀU TRA ĐƠN THƯ  »

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Có hay không việc "né" thi hành án?

Báo Đời sống & Tiêu dùng số 297 ra ngày 28.3 có bài viết: “Vì sao Doanh nghiệp khởi kiện Thanh tra tỉnh?", Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung cấp thêm một số thông tin…


Theo Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện Bản án số 07/2017/HC-PT ngày 4.12.2017 về việc khiếu kiện quyết định hành chính thu hồi tiền và quyết định giải quyết khiếu nại của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 9.2.2018, về việc hoàn trả kinh phí 711.391.000 đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (do Thanh tra tỉnh đã thu nộp ngân sách nhà nước) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 2533/2018/QĐ-THA ngày 4.9.2018 của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh phải tiến hành thu hồi 2 quyết định trái pháp luật.
Quyết định số 2533/2018/QĐ-THA ngày 4.9.2018 của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh phải tiến hành thu hồi 2 quyết định trái pháp luật.

Vào ngày 15.5.2018, Thanh tra tỉnh nhận được Quyết định thi hành án chủ động số 110/QĐ-CTHADS ngày 11.5.2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho thi hành án đối với Chánh Thanh tra tỉnh gồm các khoản phải thi hành án là án phí hành chính sơ thẩm 200.000 đồng và án phí hành chính phúc thẩm 300.000 đồng. Các khoản phí này đã được nộp, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Bản án số 07/2017/HC-PT ngày 4.12.2017 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Quyết định thi hành án chủ động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Việc Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Tấn Lộc (DNTN Tấn Lộc) yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng hồ sơ yêu cầu bồi thường của doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật nên không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc DNTN Tấn Lộc: “Với nội dung trả lời như trên, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế không đề cập những nội dung quan trọng nhất của vụ việc. Cụ thể, tại quyết định thi hành án số 2533/2018/QĐ-THA ngày 4.9.2018, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế phải tiến hành các thủ tục thu hồi 2 quyết định trái pháp luật. Đó là các quyết định số 926/QĐ-TTr ngày 23.12.2015 về việc thu hồi tiền đối với DNTN Tấn Lộc và số 134/QĐ-TTr ngày 24.2.2016 về việc giải quyết khiếu nại của Giám đốc DNTN Tấn Lộc”.

“Mặc dù từ tháng 2.2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định hoàn trả kinh phí 711.391.000 đồng thu hồi sai cho Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới nhưng do sự đùn đẩy giữa các bên liên quan nên đến nay số tiền này vẫn chưa được trả về cho DNTN Tấn Lộc “Số tiền hơn 711 triệu đồng thu sai họ không chịu trả, yêu cầu bồi thường thiệt hại họ không giải quyết nên doanh nghiệp chúng tôi chồng chất khó khăn”, ông Lộc bức xúc.

Mặc khác, tại quyết định 2533/2018/QĐ-THA còn có nội dung yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật, nhưng nội dung trả lời của Thanh tra tỉnh cũng không đề cập đến.

Dư luận đang quan tâm, có hay không cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế “né” tránh nội dung thi hành án, bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp?

Quốc Dũng
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC